Rehabilitació de la Plaça Sagrada Familia, Barcelona

Rehabilitació de la Plaça Sagrada Familia, Barcelona

Entitat contractant: Parc i Jardins, Ay. Barcelona
Localització: Plaça Sagrada Família
Fi d'obra: 2010
Termini d’execució: 10 mesos
Descripció: S’han executar els canvis necessaris en les àrees existents dels parterres i vials: Arranjament de ferms de sauló i reparació de les transicions entre les voreres i el sauló; Ocultació de la caseta i el magatzem dels jardiners; Col·locació d’una tanca baixa als parterres; Trasllat de l’àrea de gossos a una nova zona de la plaça; Substitució de bancs, fonts i senyalització; Millora de la recollida d’aigües pluvials; Millora de la xarxa de reg; Millora de la vegetació arbustiva i revitalització d’ alguns arbres. També s’ha treballat el drenatge de les aigües de pluja amb un pou sorrer de grans dimensions i s’ha substituït l’enllumenat antic així com el sistema de reg.