octubre 2, 2016

CAT Instalaciones Que hacemos

  • Instal·lació, control i manteniment de xarxes de reg automatitzades
  • Telegestió
  • Instal·lacions elèctriques i d'enllumenat públic
  • Instal·lacions hidràuliques d'abastament
  • Xarxes de reg domèstic, públic i agrícola
  • Instal·lacions de climatització i de producció d'aigua calenta sanitària
  • Sistemes de seguretat, d'intrusió de foc i instal·lacions de vídeo vigilància
  • Instal·lacions domotiques de gestió i control de funcionament remot
  • Instal·lacions de bombeig i tractament d'aigua
  • Depuradores, instal·lacions de piscines