Vestuaris del local social del club de tenis de Can Passanals a Sta. Margarita de Montbui

Vestuaris del local social del club de tenis de Can Passanals a Sta. Margarita de Montbui

o-de-moix

Entitat contractant: Club de tenis de Can Passanals
Localització: Sta. Margarita de Montbui
Fi d’obra: 2008
Termini d’execució: Finalizada
Paraules clau: Instal·lacions elèctriques, instal·lacions d'aigua.
Descripció: Instal·lacions elèctriques de l’edifici, instal·lacions d’aigua freda i calenta sanitària, i incorporació de sistema de producció d’ACS mixta, per mitjà de captació solar, i suport per mitjà de caldera.