Pla de pavimentació 2012 de diversos carrers

Pla de pavimentació  2012 de diversos carrers (Sant Feliu de Llobregat) Darrerament, hem finalitzat les obres corresponents al pla de pavimentació de diferents carrers per la Regidoria de Serveis Municipals i Via Pública de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Les principals tasques que realitzades són el canvi d’escales per rampes, la formació de nous[…]

newsletter4

Restauració jaciment Romà

Restauració jaciment Romà (Can Tacó. Turó d’en Roina) El passat 27 d’octubre s’inaugurà de forma oficial, les obres d’adequació del jaciment romà de Can Tacó, Turó d’en Roina , situades entre els municipis de Montornès del Vallès i Montmeló . El client d’aquest important projecte és l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) , òrgan depenent de[…]

Jocs i Paviments Infantils

Jocs i Paviments Infantils (Santa Coloma de Gramenet i Esparreguera) La nostra secció  de jocs i paviments infantils mica en mica va avançant terreny i, a part de ser els muntadors oficials de la marca Kompan a tot el territori català , recentment hem estat adjudicataris del muntatge de paviment de cautxú a l’àrea de[…]

Esporga

Esporga (Sant Boi de Llobregat) Fa pocs dies hem estat adjudicataris del servei d’Esporga de l’arbrat viari de Sant Boi de Llobregat. Aquesta feina ha de començar durant la primera quinzena de gener  . La previsió és esporgar més de 2.600 arbres a tot el municipi i el termini és de dos mesos i mig[…]

Parc de les lletres Catalanes

Parc de les lletres Catalanes (Tarragona) En breu s’iniciarà per l’ajuntament de Tarragona la urbanització del parc de les lletres catalanes , en aquest cas la obra esp ortarà a terme mitjançant UTE amb la empresa EMTE SERVICES. Les tasques més importants a realitzar són:  Instal·lació de la xarxa de sanejament. Pavimentació de tot el[…]

Urbanització del Carrer Vilademàger

Urbanització del Carrer Vilademàger (La Llacuna) Recentment, l’Ajuntament de La Llacuna ens ha adjudicat les obres d’urbanització del carrer Vilademàger del municipi. Aquestes feines començaran a partir de febrer-març del proper any i el termini previst és de 3 mesos. Bàsicament es tractarà de: Formació de nous serveis d’aigua potable, baixa tensió, enllumenat, clavegueram i[…]

Millora de Camí del Sorral

Millora de Camí del Sorral (Area Metropolitana de Barcelona) A principis de desembre s’iniciaren les obres de millora del Camí del Sorral al Prat de Llobregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  Obra dirigida pels tècnics de la AMB en directa col·laboració amb els serveis tècnics de l’ajuntament del municipi. La previsió és finalitzar a principis[…]