newsletter44

Projecte executiu de la segona fase de la Plaça Mediterrània a Santa Coloma de Gramanet (Àrea Metropolitana de Barcelona)

Projecte executiu de la segona fase de la Plaça Mediterrània a Santa Coloma de Gramanet (Àrea Metropolitana de Barcelona) Construcció de la 2na fase de una plaça pública enjardinada, situada just a llindar del terme municipal de Badalona, al bell mig de l’antic camp de futbol del Gramanet, i en la zona compresa entre la[…]

newsletter43

Obres de manteniment i consolidació de l’estable de Can Girona (BIMSA)

Obres de manteniment i consolidació de l’estable de Can Girona (BIMSA) Treballs de manteniment i consolidació necessaris per a un correcte estat de conservació de l’estable de Can Girona, a Sta. Maria de Martorelles. L’espai interior es caracteritza, actualment, per la presència d’un gran espai central (tipus nau), caracteritzat per tenir al sostre una biga[…]

Subministració i plantació d’arbustatge a diferents emplaçaments a la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona Parcs i Jardins). UTE TEB Verd

Subministració i plantació d’arbustatge a diferents emplaçaments a la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona Parcs i Jardins) UTE TEB Verd Treballant amb els equips del TEB Verd, hem dut a terme el subministrament i plantació de grups arbustius a diferents emplaçaments de la ciutat de Barcelona.

newsletter40

Obra del parc de la Timba a Cervelló (Ajuntament de Cervelló)

Obra del parc de la Timba a Cervelló (Ajuntament de Cervelló) L’obra ha consistit en la creació d’un eix pavimentat que estructura el parc, adaptant-se a la topografia i convertint-se en l’element on s’incorpora la il·luminació i part del mobiliari urbà. Es delimiten dues zones de caràcter diferenciat: una zona de jocs per a usuaris[…]

newsletter39

Urbanització de l’entrada a Montcada-Centre des de la carretera C-17 (Ajuntament de Montcada i Reixac)

Urbanització de l’entrada a Montcada-Centre des de la carretera C-17 (Ajuntament de Montcada i Reixac) Urbanitzar de nou els accessos al centre de Montcada i Reixac des de la carretera C-17, millorant l’accessibilitat a lesparades d’autobusos interurbans. La urbanització dels accessos reduirà l’impacte visual que generen els vials d’accés des de la C-17 al centre[…]

newsletter38

Rehabilitació de la vorera del C/ Puig i Cadafalch (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat)

Rehabilitació de la vorera del C/ Puig i Cadafalch (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat) Les obres realitzades han consistit en l’eliminació del paviment de la vorera, ja que estava malmès per les arrels dels arbres. Els arbres s’han mantingut i s’ha col·locat una malla electrosoldada per al recolçament de plantes enfiladisses. També s’ha instal·lat un sistema[…]

newsletter34

Arranjament decamins rurals d’accés a la plana fluvial i de recuperació mediambiental de l’espai fluvial del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Àrea Metropolitana de Barcelona). UTE Pasquina S.A.

Arranjament decamins rurals d’accés a la plana fluvial i de recuperació mediambiental de l’espai fluvial del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Àrea Metropolitana de Barcelona) UTE Pasquina S.A. Les obres consisteixen en el condicionament de tres camins per tal de fer-los accessibles per a tots els[…]