ua12-3

Obres d’urbanització i supressió de barreres arquitectòniques al carrer Nou (Fase 1)

Obres d’urbanització i supressió de barreres arquitectòniques al carrer Nou (Fase 1) Entitat contractant: Ajuntament de Castellar del Vallès Localització: Castellar del Vallès Fi d’obra: 2008 Termini execució: 4 mesos Paraules clau: Urbanització, clavegueram, aigua potable, fibra òptica, paviments, paviment asfàltic, senyalització vertical. Descripció: Reurbanització del carrer amb la finalitat d’obtenir una secció a una[…]

ua11

Urbanització de la Plaça del Munt, Urbanització El Racó

Urbanització de la Plaça del Munt, Urbanització El Racó Entitat contractant: Ajuntament de Castellar del Vallès Localització: Castellar del Vallès Fi d’obra: 2007 Termini execució: 3,5 mesos Paraules clau: Urbanització, clavegueram, pavimentació, soterrament de contenidors, enllumenat, reg automatitzat, mobiliari urbà, jocs infantils, jardinería, senyalització vertical i horitzontal. Descripció: Conversió de la rotonda existent en una[…]

ua4-3

P.O.M.U del C/ Badajoz a Sant Boi de Llobregat

P.O.M.U del C/ Badajoz a Sant Boi de Llobregat Entitat contractant: Ajuntamento de Sant Boi de Llobregat Localització: Sant Boi de Llobregat Fi d’obra: Actualitat Termini execució: 5 mesos Paraules clau: Moviment de terres, pavimentació, enllumenat, sanejament, senyalització, jardineria, reg, mobiliari urbà. Descripció: o Moviment de terres, anivellament del terreny, rases per a serveis o[…]

ua2-3

Reordenació Plaça Taulí

Reordenació Plaça Taulí Entitat contractant: Ajuntament de Sabadell Localització: Sabadell Fi d’obra: 2007 Termini execució: 8 mes0s Paraules clau: Reordenació, pavimentació, enllumenat, ajardinament, drenatge. Descripció: La plaça Taulí és una de les més representatives de Sabadell, per la seva peculiaritat, estructura i perquè va ser executada per primera vegada als anys 60 per un mestre[…]

u4-2

Arranjament dels carrers Joan Parellada i sense nom

Arranjament dels carrers Joan Parellada i sense nom Entitat contractant: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Localització: c/ Joan Parellada i sense nom Fi d’obra: 2008 Termini execució: 5 mesos Paraules clau: Pavimentació, enllumenat, sanejament, senyalització, jardineria, reg. Descripció: Els treballs realitzats han estat: – Moviment de terres, anivellat del terreny, sengles per a serveis[…]

u2-3

Urbanització dels entorns de l’escuela de “La Immaculada”

Urbanització dels entorns de l’escuela de “La Immaculada” Entitat contractant: Ajuntament de Castellar del Vallès Localització: Castellar del Vallès Fi d’obra: 2008 Termini execució: 2 mesos Parules clau: Sanejament, mobiliari, paviments i murs. Descripció: L’objectiu del projecte és urbanitzar els entorns de “La Immaculada” per a millorar la seguretat i acondicionar la zona d’accés i[…]

ua13-3

Reparació de voreres i paviments de Sant Just Desvern

Reparació de voreres i paviments de Sant Just Desvern Entitat contractant: Ajuntament de Sant Just Desvern Localització: Sant Just Desvern Fi d’obra: 2005 Termini execució: 3 mesos Paraules clau: Reparació voreres i paviments, tala, y pavimientos, tala, destoconat, plantació d’arbrat. Descripció: L’objectiu del projecte és el sanejament de voreres aixecades per l’acció de les arrels[…]

ua3-2

Urbanització carrer Puigcerdá,entre carrer Ignasi Iglesias i Torras Bages

Urbanització carrer Puigcerdá,entre carrer Ignasi Iglesias i Torras Bages Entitat contractant: Ajuntament de Molins de Rei Localització: Molins de Rei Fi d’obra: 2007 Termini execució: 8 mesos Paraules clau: Arranjament i urbanització Descripció: o Demolició de paviments, fresat i talls amb disc; demolició de clavegueres, embornals i pous de registre. o Tala d’arbres o Moviments[…]